Moduł 1 - Strona 1

Nomad logo

Moduł 1
Podejmowanie decyzji – ryzyko i błędy poznawcze

Niezależnie od wieku, statusu społecznego czy wykształcenia każdy człowiek podejmuje decyzje: którą propozycję pracy wybrać?, z kim związać się na całe życie?, kogo poprzeć w wyborach?, w co zainwestować pieniądze? itp.

Decyzje tego typu niejednokrotnie wpływają na to czy będziemy wiedli satysfakcjonujące życie czy też popadniemy w kłopoty, a przykre konsekwencje, zarówno psychiczne, jak i materialne, możemy odczuwać jeszcze przez długi okres czasu.

W niniejszym module skupimy się na tym jakie czynniki wpływają na proces podejmowania decyzji przez człowieka. Na przykładach poznasz najczęstsze błędy, które wynikają z uproszczonych metod wyciągania wniosków, które eksperci nazywają „heurystykami”.

Metody te pozwalają szybko i zwykle trafnie podejmować decyzje w sprawach codziennych (np. jakie danie wybrać w restauracji), ale też narażają nas na podejmowanie decyzji błędnych w istotnych kwestiach.

dalej

Spis treści

Info

"Łamigłówki dla Nomada - metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 4.1

Autorzy:
Prof. dr hab. Zbigniew Michalewicz
Opieka metodyczna: dr Maciej Słomczyński
Multimedia: mgr inż. Marcin Wichrowski, dr Krzysztof Szklanny
Lektor: Anna Muniak

Moduł 1 - Strona 2

Wyobraź sobie, że zainwestowałeś(aś) 60 000 zł w akcje na rynkach rozwijających się. Niestety niedawno okazało się, że w wyniku krachu na giełdzie możesz stracić te pieniądze. Te 60 000 zł to większość Twoich oszczędności, jednak kwota ta nie jest Ci niezbędna do życia (praca zapewnia Ci utrzymanie). Zaufany przyjaciel przedstawił Ci dwie możliwe opcje:

Strategia A

Gdy wybierzesz strategię A, sprzedasz tanio swoje akcje, tracąc przy tym 40 000 zł, ale odzyskasz pozostałe pieniądze.

Strategia B

Gdy wybierzesz strategię B, nie sprzedasz akcji licząc na zmianę sytuacji na rynku. Wiarygodni eksperci obliczyli, że masz szansę równa 1/3 (ok. 33%), że odzyskasz całą kwotę, to znaczy 60 000 zł, oraz prawdopodobieństwo równe 2/3 (ok. 66%), że niczego nie odzyskasz.
wybierz wybierz

cofnij dalej

Moduł 1 - Strona 3

Czy zdajesz sobie sprawę, że obie strategie są równorzędne pod względem użyteczności tzn. nie ma obiektywnie lepszej? Mimo to większość osób wybiera strategię B. Zanim wyjaśnimy, czemu tak się dzieje oraz dlaczego obie strategie mają identyczną użyteczność, musisz dowiedzieć się w jakich warunkach można podejmować decyzje. Może to być sytuacja:

Do której kategorii należy decyzja którą wybrałaś/eś?

cofnij dalej

Moduł 1 - Strona 4

W przypadku sytuacji pewności bardzo łatwo ustalić użyteczność danej decyzji - w naszym przykładzie po wybraniu strategii A odzyskujemy 20 000 zł. Tylko jak ocenić użyteczność strategii B? Przyjrzyj się poniższym sytuacjom – spróbuj ustalić, która z nich charakteryzuje się najwyższym poziomem ryzyka.

Zaznacz, która sytuacja przedstawia najwyższy poziom ryzyka (dotknij wybranego obrazka).

deszcz
spadanie
kometa

Wybierz czynnik lub czynniki, które według Ciebie pozwolą ustalić poziom ryzyka.

cofnij dalej

Moduł 1 - Strona 5

Ocena danego ryzyka stanowi iloczyn siły oddziaływania i prawdopodobieństwa jego wystąpienia.

Zatem jeśli jeden z tych składników jest bliski zera to poziom ryzyka również będzie zbliżony do zera.

Oceńmy teraz poziom ryzyka dla poniższych sytuacji, kliknij na wybrany obrazek:

deszcz
spadanie
kometa

cofnij dalej

Moduł 1 - Strona 6

Wiemy już jak policzyć stopień ryzyka pojedynczej sytuacji, podobnie szacujemy stopnień użyteczności poszczególnych decyzji w sytuacji ryzyka. Stopnień użyteczności to po prostu suma iloczynów prawdopodobieństwa danego wydarzenia i zysków, które generują:

Stopnień użyteczności decyzji = zysk_1* prawdopodobieństwo_ 1 + zysk_2*prawdopodobieństwo_2 +…

Wróćmy do pierwszego zadania. Oceńmy poziom użyteczności poszczególnych opcji (kliknij na wybraną strategię)

Strategia A

Gdy wybierzesz strategię A, sprzedasz tanio swoje akcje, tracąc przy tym 40 000 zł, ale odzyskasz pozostałe pieniądze.

Strategia B

Gdy wybierzesz strategię B, nie sprzedasz akcji licząc na zmianę sytuacji na rynku. Wiarygodni eksperci obliczyli, że masz szansę równa 1/3 (ok. 33%), że odzyskasz całą kwotę, to znaczy 60 000 zł, oraz prawdopodobieństwo równe 2/3 (ok. 66%), że niczego nie odzyskasz.
wybierz wybierz

cofnij dalej

Moduł 1 - Strona 7

Sprawdźmy czy potrafisz wykorzystać zdobytą wiedzę - w teleturnieju wygrywasz 2000 zł, lecz aby odebrać pieniądze musisz wybrać jeden z dwóch scenariuszy:

Scenariusz A

Oddajesz 300 zł, a pozostałą kwotę możesz zabrać do domu.

Scenariusz B

Prowadzący rzuca monetą i tracisz 1000zł lub zyskujesz dodatkowe 250 zł, w zależności od tego co wypadnie (reszka - tracisz 1000zł, orzeł - zyskujesz 250zł).
wybierz wybierz

Uwaga! jeśli wybierzesz mniej racjonalną decyzję rozpoczniesz ten moduł od samego początku.

podpowiedź 1

Użyteczność scenariusza A to 1700 zł

podpowiedź 2

Prawdopodobieństwo wyrzucenia orła lub reszki to ½, formuła użyteczności dla scenariusza B przyjmie postać użyteczność = 1000zł*1/2+(2000zł+250zł)*1/2

cofnij dalej

Moduł 1 - Strona 8

Wróćmy na chwilę do pierwszego zadania, którą opcję należałoby wybrać, gdyby treść uległa następującej zmianie?

Wyobraź sobie, że zainwestowałeś(aś) 60 000 zł w akcje na rynkach rozwijających się. Niestety niedawno okazało się, że w wyniku krachu na giełdzie możesz stracić te pieniądze. Te 60 000 zł to większość Twoich oszczędności, jednak kwota ta nie jest Ci niezbędna do życia (praca zapewnia Ci możliwość utrzymania). Zaufany przyjaciel przedstawił Ci dwie możliwe opcje:

Strategia A

Gdy wybierzesz strategię A, sprzedasz tanio swoje akcje, tracąc przy tym 38 000 zł, ale odzyskasz pozostałe pieniądze.

Strategia B

Gdy wybierzesz strategię B, nie sprzedasz akcji licząc na zmianę sytuacji na rynku. Wiarygodni eksperci obliczyli, że masz szansę równa 1/3 (ok. 33%), że odzyskasz całą kwotę, to znaczy 60 000 zł, oraz prawdopodobieństwo równe 2/3 (ok. 66%), że niczego nie odzyskasz..
wybierz wybierz

cofnij dalej

Moduł 1 - Strona 9

Mimo to, nawet przy takich poziomie zwrotu inwestycji, większość osób wciąż wskazuje ryzykowną strategię B – czemu tak się dzieje?

Wyjaśnienie tego zjawiska wymaga zrozumienia asymetrii negatywno-pozytywnej. Zjawisko to wyraża się w tendencji do zwracania większej uwagi na negatywne niż pozytywne aspekty rzeczywistości. Treści wzbudzające przykre emocje przykuwają uwagę decydenta, dlatego kiedy mówi się o stratach jesteśmy gotowi podjąć ryzyko.

Warto prześledzić wykres obrazujący wspomnianą asymetrię.

Wykres 1
Wykres 1. Subiektywna wartość zysku lub strat w zależności od wartości obiektywnej (za: Kahneman, Tversky)

Siła negatywnych emocji, która pojawią się w przypadku zagubienia 500 zł, jest większa niż siła pozytywnych emocji w przypadku znalezienia takiej kwoty.

Zwróć uwagę, że przyrost uczuć negatywnych (strat) jest bardziej dynamiczny niż pozytywnych (zysków) dlatego przy podejmowaniu decyzji większe znaczenia ma dla nas unikanie strat niż maksymalizowanie zysku. W takim razie czy większość osób podjęłoby inną decyzję gdyby w zadaniu pierwszym była mowa o zyskach (odzyskasz 20 000zł) a nie o stratach (stracisz 40 000zł)?

cofnij dalej

Moduł 1 - Strona 10

Sprawdźmy czy potrafisz przewidzieć wyniki pewnego eksperymentu. Kahneman i Tversky przeprowadzili badanie, w którym uczestnicy musieli podjąć decyzję w sprawie zwalczania groźnej choroby. Jedna grupa otrzymała następującą informację:

Wyobraź sobie, że kraj przygotowuje się do zwalczania groźnej azjatyckiej epidemii, która może pozbawić życia 600 osób. Dostępne są dwa programy postępowania. Z wiedzy na temat choroby wiemy, że jeśli wprowadzimy w życie program A, ocaleje 200 ludzi. Jeśli natomiast wdrożymy Program B, jest 1/3 szansa, że wszystkie z 600 potencjalnych ofiar ocaleją, ale też prawdopodobieństwo równe 2/3, że nikt z tej grupy nie przeżyje.

Jak Ci się wydaje jakie były proporcje odpowiedzi wśród badanych?

cofnij dalej

Moduł 1 - Strona 11

Innym badanym dano do rozwiązania ten sam problem, ale przedstawiono go w nieco odmienny sposób:

Wyobraź sobie, że kraj przygotowuje się do zwalczania groźnej azjatyckiej epidemii, która może pozbawić życia 600 osób. Dostępne są dwa programy postępowania. Z wiedzy na temat choroby wiemy, że jeśli wprowadzimy w życie program A, umrze 400 osób. Jeśli natomiast wdrożymy Program B, jest 1/3 szansa, że wszystkie z 600 potencjalnych ofiar ocaleją, ale też prawdopodobieństwo równe 2/3, że nikt z tej grupy nie przeżyje.

Jak Ci się wydaje jakie były proporcje odpowiedzi wśród badanych?

cofnij dalej

Moduł 1 - Strona 12

Zwróć uwagę, że obie grupy badanych miało do czynienia z tym samym problemem decyzyjnym, a różnica polegała wyłącznie na innym przedstawieniu konsekwencji. Zjawisko to zostało nazwane efektem obramowania (Kahneman i Tversky). Nałożona na problem „rama” wpływa na awersję bądź akceptację ryzyka. Efekt ten został wielokrotnie wykorzystany w badaniach psychologicznych, jak i ekonomicznych. McNeil wraz ze współpracownikami wykazali, że nawet lekarze wybierając sposób terapii pacjentów są podatni na działanie tego efektu. W badaniach udowodniono, że ich decyzje były zależne od tego czy w opisie danego przypadku była mowa o szansach na przeżycie, czy o ryzyku zgonu pacjenta.

Nie tylko efekt obramowania jest źródłem ograniczonej racjonalności człowieka w podejmowaniu decyzji. W dalszej części materiałów poznasz inne uproszczone zasady wnioskowania (heurystyki), które skutkują popełnianiem błędu określonego rodzaju.

Najpierw jednak sprawdźmy Twoją dotychczasową wiedzę i umiejętności.

cofnij dalej

Moduł 1 - Strona 13

Dostałeś dwie oferty pracy. Jedna i druga są niemal identyczne, jedyna różnica polega na warunkach wzrostu wynagrodzenia:

Firma A daje Ci 50% pewności wzrostu wynagrodzenia o 20% w ciągu roku.

Firma B daje Ci 90% pewności podwyżki, ale tylko o 10% w ciągu roku

W obu przypadkach wynagrodzenie jest identyczne, powiedzmy 3000 zł. Którą ofertę wybierasz?

cofnij dalej

Moduł 1 - Strona 14

Zgadza się, różnice nie są duże, ale:

Firma A daje Ci 50% pewności wzrostu wynagrodzenia o 20% w ciągu roku

Użyteczność decyzji A = 1/2 * 600 zł (20% wynagrodzenia) = 300

Firma B daje Ci 90% pewności podwyżki, ale tylko o 10% w ciągu roku

Użyteczność decyzji B = 9/10 * 300 zł (10% wynagrodzenia) = 270

Tym samym rozsądnie by było wybrać Firmę A. Oczywiście decyzja ta jest uzasadniona przy założeniu, że podane przez pracodawcę wartości prawdopodobieństwa są precyzyjne.

Przy jakiej wartości prawdopodobieństwa podwyżki w przypadki firmy A obie decyzje są równoważne?

cofnij dalej

Moduł 1 - Strona 15

Przedstawiony wcześniej klasyczny model decyzyjny opisuje zachowanie doskonale racjonalnego decydenta. W praktyce decyzja nie jest wyrazem poszukiwania jakiegoś absolutnego optimum i stosowane są różnego rodzaju uproszczone metody wnioskowania zwane heurystykami. Badania Herberta Simona wykazały, że człowiek stosuje kryteria ograniczonej racjonalności. W omawianym przykładzie ktoś może uznać, że nie dostanie pożyczki, bo jest nieudacznikiem albo ma pecha, a ktoś inny uzna, że na pewno dostanie podwyżkę. W praktyce używamy oczekiwanej subiektywnej użyteczności, która jest funkcją subiektywnego prawdopodobieństwa wystąpienia danej sytuacji i subiektywnej użyteczności jej skutków tzn. każdy szacuje prawdopodobieństwo i potencjalny zysk przez pryzmat swoich doświadczeń, potrzeb i możliwości. Mówiąc prościej - częściej posługujemy się intuicją niż racjonalną kalkulacją. Kolejne przykłady w tym module mają na celu przedstawienie typowych błędów decyzyjnych, które popełniamy kierując się intuicją.

cofnij dalej

Moduł 1 - Strona 16

Wyobraźmy sobie, że bogaty znajomy zaprosił Cię do kasyna i podarował 1000 zł pod warunkiem, że pieniądze zostaną postawione na wybrany przez Ciebie kolor w ruletce. Dodatkowo znasz kolory ostatnich siedmiu losowań:

Masz też pewność, że ruletka jest w pełni sprawna, a krupier jest uczciwy.

Na jaki kolor postawisz 1000 zł?

nie ma to żadnego znaczenia

cofnij dalej

Moduł 1 - Strona 17

Kolor nie ma tutaj znaczenia, jeśli zakładamy, że ruletka jest sprawna.

Kolejne losowania ruletki są od siebie niezależne tak samo jak rzuty monetą (poprzedni rzut nie wpływa na wynik kolejnego). W przypadku każdego losowania prawdopodobieństwo wylosowania koloru czerwonego lub czarnego jest równe ½ czyli za każdym razem mamy 50% szans, że akurat wypadnie wybrany kolor (pomijamy występowanie „neutralnego” 0 na ruletce).

Powyższe wyjaśnienie może Ci się wydawać niezgodne z intuicją, spróbujmy ten problem ująć w inny sposób…

cofnij dalej

Moduł 1 - Strona 18

Jakie jest prawdopodobieństwo, że w samolocie jest bomba? Przyjmijmy, że mniej więcej 1 na 50 000.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że w samolocie są dwie bomby?
Z poprzedniego założenia wynika, że 1 na 2 500 000 000! (50 000*50 000)

Konkluzja: należy wnosić bomby na pokład samolotu!!

Wyjaśnienie: najlepiej dla dobra pasażerów wnieść na pokład samolotu bombę, ponieważ my swojej własnej nie zdetonujemy, a prawdopodobieństwo, że jest jeszcze jedna jest niezwykle małe…

Oczywiście wniosek nie jest poprawny, gdyż omawiane zdarzenia są niezależne. Tak samo jak prawdopodobieństwo wyrzucenia dwóch reszek w dwóch rzutach monetą jest równe 1/4, ale prawdopodobieństwo wyrzucenia reszki w drugim rzucie, jeśli w pierwszym wyrzucono reszkę, wynosi nie 1/4 tylko 1/2.

Oba rzuty monetą są niezależne.

cofnij dalej

Moduł 1 - Strona 19

Przypadek ruletki dobrze ilustruje tzw. heurystykę reprezentatywności, która polega na klasyfikowaniu czegoś na podstawie jego podobieństwa do typowego przypadku. Wystąpienie osiem razy z rzędu koloru czerwonego „nie pasuje” nam do typowej reprezentacji losowych wyników ruletki. Zwykle ulegamy tutaj efektowi Monte Carlo –niesłusznie oceniamy zdarzenia niezależne jako powiązane np. przyjmujemy, że wydarzenia z przeszłości mają wpływ na wydarzenia w przyszłości (zaraz po katastrofie lotniczej oceniamy ryzyko latania jako inne niż zazwyczaj). Przypisujemy też szczególną wagę okolicznościom, które wydają nam się mało prawdopodobne. I tak jeśli na ruletce po raz piąty wypadnie kolor czerwony wiele osób będzie podejrzewać oszustwo lub uszkodzenie ruletki.

Czy nie wydaje Ci się dziwne, że:

cofnij dalej

Moduł 1 - Strona 20

Spróbujmy przyjrzeć się „specjalnym zbiegom okoliczności” - ilu z nas miało jakąś ciocię, babcię lub kuzynkę, której przyśniło się, że bliski krewny miał wypadek, po czym następnego dnia rzeczywiście ta osoba miała jakieś przykre zdarzenie (złamała rękę, miała stłuczkę, lub coś jeszcze gorszego)?

Przyjmijmy dla potrzeb naszego eksperymentu, że prawdopodobieństwo snu, w którym przypadkowo przyśni się coś, co potem przypadkowo zdarzy się następnego dnia wynosi 1 : 10 000. To po prostu oznacza, że takie zdarzenie jest niezwykle rzadkie – szanse na „nieproroczy” sen są jak 9999 do 10 000.

Wniosek: Około 96.4% ludzi, którzy śnią każdej nocy nie ma przez cały rok żadnego proroczego snu.

Wniosek 2: Około 3.6% ludzi, którzy śnią każdej nocy ma w ciągu roku choć raz proroczy sen.

Uwaga - 3.6% przekłada się na miliony ludzi na świecie…

Zwróćmy uwagę, że nawet zmniejszając prawdopodobieństwo, że sen okaże się proroczy do poziomu 1 : 1 000 000, liczba osób, którym proroczy sen może się przytrafić jest całkiem duża.

cofnij dalej

Moduł 1 - Strona 21

Sprawdźmy czy potrafisz trafnie oszacować prawdopodobieństwo zdarzeń losowych. Wyobraź sobie, że kupiłeś los w Dużym Lotku. System „chybił trafił” zaznaczył następujące liczby:

3; 8; 17; 29; 35; 42

Koleżanka oferuje Ci zamianę Twojego kuponu na dwa inne, w pierwszym zaznaczone są liczy:

1; 2; 3; 4; 5; 6

a w drugim:

10; 11; 12; 13; 14; 15

lotto

Czy chcesz się zamienić?

Podpowiedź

Co jest takiego specjalnego w liczbach 3; 8; 17; 29; 35; 42? Wydają się bardziej losowe niż 1; 2; 3; 4; 5; 6? A gdybyśmy losowali 49 kulek z różnymi symbolami to czy zmieniłoby prawdopodobieństwo wylosowania wybranych 6 z nich?

cofnij dalej

Moduł 1 - Strona 22

Powyższe przykłady miały zilustrować tendencję do odstępowania od idealnego wzorca rozumowania w sytuacjach opartych na intuicyjnym szacowaniu wartości prawdopodobieństwa danego zdarzenia. Codziennie stosujemy uproszczone zasady wnioskowania, którym towarzyszy subiektywne przekonanie co do ich słuszności. Najczęściej wykorzystujemy tzw. heurystykę dostępności, która polega na przypisywaniu większego prawdopodobieństwa zdarzeniom, które łatwiej przywołać do świadomości i są bardziej nacechowane emocjonalnie. Przykładowo wsiadając do samochodu mniej zastanawiamy się nad potencjalnym wypadkiem, który może się zdarzyć, niż wsiadając do samolotu. Jednak przykładowe statystyki pokazują (USA, 1985), że na 45,000 zabitych w wypadkach samochodowych przypada 17 zabitych przez terrorystów. Z reguły media nagłaśniają zdarzenia rzadkie i dramatyczne a pomijają typowe, co wpływają na zniekształcanie oceny prawdopodobieństwa zdarzeń. Prowadzi to do powszechnego subiektywnego przeceniania szans wystąpienia niektórych zdarzeń.

cofnij dalej

Moduł 1 - Strona 23

Sprawdźmy czy Twoja intuicja pozwala Ci wybrać lepszą decyzję.

Widzisz trzy jednakowe bramki. Jedna z nich zawiera wartościową nagrodę: Ferrari 360 Modena z czarno czerwonym wykończeniem wnętrza... Pozostałe dwie są puste. Zostajesz poproszony o wybranie jednej bramki – kliknij wybraną bramkę:

cofnij dalej

Moduł 1 - Strona 24

Teraz należy podjąć ostateczną decyzję: zostać przy swoim wyborze, albo zmienić go, tj. poprosić o zawartość tej drugiej, nieotwartej bramki. To już jest ostateczny ruch. Otrzymasz to, co właśnie wybrałeś.

Co należy zrobić, aby zmaksymalizować szanse na Ferrari?

cofnij dalej

Moduł 1 - Strona 25

Podsumujmy fakty:

zatem:

Prawdopodobieństwo tego, że w wybranej bramce jest ferrari, wynosi 1/3, a tego że nie jest 2/3. Czy teraz chcesz zmienić bramkę?

cofnij dalej

Moduł 1 - Strona 26

Błędy decyzyjne wynikają też ze złudzenia osobistego doświadczenia czyli przeceniania własnych, jednostkowych doświadczeń w stosunku do ogólnych statystyk...(np. przeceniamy awaryjność samochodu pewnej marki, gdy sami mieliśmy problemy z samochodem tego typu lub widzieliśmy ostatnio rozbity wóz tej marki).

zepsuty samochod

Na kolejne slajdach poznasz inne przykłady sytuacji, gdy zwodzi nas intuicja.

cofnij dalej

Moduł 1 - Strona 27

Rozpatrzmy następujący przypadek – załóżmy, że na 10 000 osób 15 ma śmiertelnego wirusa.

Czułość testu to 0,99 (test daje pozytywny wynik w 99% przypadków rzeczywistej obecności wirusa)

Bezpieczeństwo testu to 0,10 (test daje pozytywny wynik w 10% przypadków przy braku obecności wirusa).

Otrzymałeś wynik pozytywny.

Czy powinieneś powtórnie dokonać badania zanim spiszesz testament?

Inaczej mówiąc - jaka jest szansa, że masz wirusa, gdy test daje wynik pozytywny?

cofnij dalej

Moduł 1 - Strona 28

Zwykle przy tego typu sytuacjach ignorujemy częstotliwość występowania zdarzenia w populacji – pamiętaj, że na 10 000 osób tylko 15 ma śmiertelnego wirusa. Przeanalizujmy opisaną sytuację:

Czułość testu to 0,99 a bezpieczeństwo testu to 0,10, zatem:

Konkluzja: test da wynik pozytywny w przypadku 1014 osób, z których tylko 15 rzeczywiście go ma. Zatem szansa, że masz tego wirusa, gdy test daje wynik pozytywny to około 1,5%.

cofnij dalej

Moduł 1 - Strona 29

Twoim zadaniem jest oszacowanie wyniku zadania matematycznego, które zobaczysz jedynie przez 2 sekundy. Skoncentruj się i kliknij przycisk „pokaż”.

pokaż
Wybierz:

cofnij dalej

Moduł 1 - Strona 30

Dobrze, teraz spróbuj jeszcze raz z innym równaniem. Skoncentruj się i kliknij przycisk „pokaż”

pokaż
Wybierz:

cofnij dalej

Moduł 1 - Strona 31

Wynik obu równań jest identyczny (mnożenie jest przemienne):

1*2*3*4*5*6*7*8 = 40 320

Twój wynik:

8*7*6*5*4*3*2*1 = 40 320

Twój wynik:

Zwykle jednak człowiek "zakotwicza" swoje myśli na dużych lub małych liczbach pojawiających się na początku równania czyli odwołuje się do jakiegoś punktu odniesienia. Jeśli w obu przypadkach udało Ci się wskazać poprawny wynik to możesz być z siebie dumny!

cofnij dalej

Moduł 1 - Strona 32

W module tym omawialiśmy czynniki, które wpływają na proces podejmowania decyzji przez człowieka. Na przykładach poznałeś typowe sytuacje, w których dajemy się ponieść emocjom, ulegamy stereotypowemu myśleniu albo bierzemy pod uwagę tylko niewielki fragment rzeczywistości, który akurat wpisuje się w nasz intuicyjny model decyzyjny. W konsekwencji często podejmujemy błędne decyzje, których można łatwo uniknąć jeśli tylko będziemy świadomi uwarunkowań naszej ograniczonej racjonalności w działaniu.

Ukończyłeś właśnie moduł: Podejmowanie decyzji – ryzyko i błędy poznawcze.

Powyższe materiały zostały utworzone na podstawie następującej literatury:

cofnij