baner
Newsletter *wymagany jest poprawny adres e-mail.

strona główna > Jak się uczą młodzi ludzie?

Jak się uczą młodzi ludzie?

Rynek pracy stawia wysokie wymagania absolwentom uczelni wyższych, którzy  rozpoczynają karierę zawodową. Pracodawcy często oczekują od nich nie tylko wiedzy zdobytej podczas studiów, ale także określonych kwalifikacji zawodowych. W jaki sposób młodzi ludzie uzupełniają swoje umiejętności? Sprawdziliśmy gdzie, kiedy i w jaki sposób absolwenci uczelni wyższych dokształcają się oraz jakie są ich preferencje w odniesieniu do materiałów edukacyjnych.  

Zespół projektu „Łamigłówki dla Nomada - metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku” realizowanego przez Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych, udostępnił trzy kursy o zróżnicowanej tematyce i poziomie trudności ponad 230 osobom – absolwentom kierunków humanistyczno-społecznych, w wieku do 34 lat. Żeby umożliwić uczestnikom testu elastyczność doboru miejsca i czasu nauczania, kursy zostały dostosowane do urządzeń mobilnych tj. tabletów, telefonów komórkowych, a ich forma – kursy zdalne bez moderatora – pozwalała na dowolny czas uczestniczenia w nauce.

- Po każdym kursie uczestnicy testów wypełniali ankietę, dzięki czemu mieliśmy okazję sprawdzić w jaki sposób młodzi ludzie podejmują naukę. Respondentów pytaliśmy m.in. o częstotliwość korzystania z kursu w określonych miejscach lub sesjach czasowych o określonej długości oraz urządzenia, których używali. Pytaliśmy również, czy nasze kursy pozwalają na efektywne zdobywanie wiedzy w wybranych przez użytkownika miejscach – np. w środkach komunikacji miejskiej, miejscach rozrywki i rekreacji, pracy, itp. – mówi Anna Muniak, kierownik projektu, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

Kursy spotkały się z bardzo życzliwym przyjęciem przez testujących je użytkowników. Zastosowana w nich metodyka wspierająca uczenie się w niekoniecznie komfortowych warunkach została pozytywnie oceniona przez wszystkich kursantów. Na podstawie badań możemy jednak stwierdzić, że rozkwit tej metody i pełne wykorzystanie jej potencjału jest jeszcze przed nami - nauczanie nomadyczne tj. w ruchu, w chwilach wolnych pomiędzy innymi zajęciami, wciąż jest dość marginalne. Użytkownicy najczęściej deklarowali uczestniczenie w kursach w domu.

Nauczanie zdalne tradycyjne

Aż 207 osób (89% respondentów) zadeklarowało, że najczęściej (zawsze lub bardzo często) uczyli się  w domu.  Najbardziej preferowane przez uczestników kursów były długie sesje (46-90 minut), na co najprawdopodobniej miał wpływ preferowany stacjonarny tryb nauki. Dzięki możliwości ustalania samemu czasu realizacji kursu, uczestnicy mogli poświęcić więcej uwagi i czasu zagadnieniom, które sprawiały największe trudności. Nie będzie niespodzianką, że w domu zdecydowana większość użytkowników najczęściej korzystała z kursów na urządzeniach  typu laptop, notebook i netbook – aż 82% kursantów korzystało z nich bardzo często lub zazwyczaj. Narzędziami mobilnymi w domu kursanci posługiwali się raczej doraźnie, gdy mieli czas na naukę, ale miejsce nie sprzyjało przenoszeniu dużych sprzętów – ze smartfonów korzystało 7%, a z tabletów 3% użytkowników.

Nauczanie zdalne nomadyczne

Doświadczenia w korzystaniu z kursów w innych miejscach, choć skromne w porównaniu z użytkowaniem domowym pozwalają na stwierdzenie, że ten typ nauki jest również oceniany pozytywnie i ma szansę na rozwój w przyszłości. Spośród badanych, 20% uczyło się  w sposób nomadyczny – w środkach transportu, miejscach kojarzonych zwykle z rozrywką (parkach, pubach), czy nawet w pracy. – Zapytaliśmy również tych z naszych respondentów, którzy korzystali z kursów poza domem, o ocenę efektywności i przydatności kursów zdalnych. Zastanawialiśmy się, czy liczba bodźców zewnętrznych, ograniczenia w dostępie do sieci czy też związane z wielkością ekranu nie będą zbyt dużymi przeszkodami w przyswajaniu wiedzy poza domem z wykorzystaniem urządzeń mobilnych – mówi Anna Muniak.

Spośród osób deklarujących korzystanie z kursów poza domem, 22% najczęściej uczyło się w miejscu pracy. 17% spośród nich uznało, że nauka w pracy jest wygodna, a 11% że trudna. W tym przypadku na stopień trudności mogły mieć wpływ elementy nie związane bezpośrednio z kursem np. konieczność łączenia nauki z obowiązkami zawodowymi. Dlatego osoby te najczęściej podkreślały konieczność stworzenia opcji bieżącego zapisu materiału, na którym zakończono naukę.

Aż jedna czwarta respondentów, która miała doświadczenia w przyswajaniu wiedzy w sposób nomadyczny oceniła, że wygodnie korzysta im się z platformy w miejscach wypoczynku, rekreacji i rozrywki. Mimo, że najwygodniej respondentom uczy się w miejscach o małej liczbie bodźców zewnętrznych, nie rezygnowali oni z korzystania z kursów np. w środkach transportu (6,5% uczestników kursu) lub miejscu nauki (13% uczestników kursu).

 Na podstawie odpowiedzi respondentów sformułowanych zostało szereg zaleceń dotyczących materiałów przeznaczonych do nauczania nomadycznego.

Multimedia

W dobie dużego nasycenia grafikami i innymi środkami audiowizualnymi szczególnie ważne są opinie respondentów na temat wymaganego stopnia częstotliwości i rodzaju multimediów umieszczanych w materiałach edukacyjnych.

Większość respondentów pozytywnie oceniła dużą liczbę multimediów, jednocześnie zwracając uwagę że np. filmy i materiały dźwiękowe muszą być na tyle krótkie, by móc je oglądać bez przerw w różnych okolicznościach oraz muszą nieść konkretną “wartość dydaktyczną”. Grafiki i animacje o funkcji wyłącznie zwiększającej atrakcyjność wizualną zostały uznane za niepotrzebne “rozpraszacze”.

“Porcjowanie wiedzy

Nie ma jednoznacznej recepty na podział materiału dydaktycznego. Optymalna długość sesji zależy od liczby bodźców zewnętrznych i miejsca korzystania z kursu. Osoby uczące się w komunikacji miejskiej najczęściej przyswajały wiedzę w krótkich od 16-to do 30-minutowych sesjach. W pozostałych miejscach sesje trwały zwykle 31-45 minut (42% badanych).

60% wszystkich respondentów wskazało, że sposób “porcjowania wiedzy” zastosowany w badanych kursach tj. podział materiału na lekcje trwające maksymalnie 45 minut z czytelnym podziałem na ekrany i możliwością powrotu do konkretnego fragmentu wiedzy, pozytywnie wpływa na  przydatność i efektywność kursów.

Antidotum na rozpraszające bodźce zewnętrzne

Kursanci docenili możliwość korzystania z kursu w dowolnie wybranych przez siebie miejscach. Za najbardziej pomocne w nauce wskazali takie cechy kursu jak: łatwo przyswajalny sposób przekazywania  wiedzy i czytelny, przejrzysty interfejs platformy.  Ta ostatnia, zdaniem respondentów wyróżnia się spośród innych tego typu rozwiązań minimalistyczną i elegancką szatą graficzną oraz czytelnością.

Nomadyczny styl nauczania rozwiązaniem na miarę XXI wieku

Pomimo przyzwyczajeń związanych z uczeniem się w domu, młodym ludziom podobało się elastyczne podejście do nauki. Ankietowani wysoko ocenili wygodę korzystania z kursów w wielu miejscach poza domem. Zdawalność na poziomie 80% zarówno w grupie uczącej się w domu, jak i tej która preferowała nomadyczny styl nauki, pozwala ocenić, że efektywność nauczania jest porównywalna. Możliwość łączenia edukacji z codziennymi obowiązkami, bez wychodzenia z domu lub wykorzystywanie wolnych chwil takich jak dojazdy, została wysoko oceniona przez kursantów. Opinie na ten temat zbierane były zarówno w pytaniach zamkniętych, jak i w komentarzach, gdzie mogli wyrazić swoją opinię na temat platformy.

Komentarze domatorów – “Cały kurs przerobiłem w domu popijając pyszną herbatkę” zderzały się z opiniami nomadów – “Mogę rozwiązywać zadania kiedy chcę i gdzie chcę:) I to jest dla mnie duży plus”. – Będziemy obserwować czy w przyszłości rozwój urządzeń mobilnych i coraz lepsze dopasowanie materiałów edukacyjnych, zwiększy możliwości i liczbę osób uczących się „w ruchu” – informuje Anna Muniak.


    
pn.
wt.
śr.
cz.
pt.
so.
n.

Najbliższe wydarzenia:Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Logotypy: Kapitał ludzki, Projektu, PJWSTK, UE