baner
Newsletter *wymagany jest poprawny adres e-mail.

strona główna > O Projekcie

O Projekcie

„Łamigłówki dla Nomada – metoda uczenia na miarę XXI wieku”

- Projekt powstał z myślą o młodych ludziach, których sposób uczenia się wymaga  udostępniana im wiedzy bez względu na miejsce ich przebywania, podania jej w sposób angażujący intelektualnie, atrakcyjny wizualnie i motywujący do dalszej nauki – mówi Anna Muniak, kierownik projektu, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. 

Wypracowane rozwiązania mają przede wszystkim służyć absolwentom studiów humanistycznych i umożliwić im zdobycie kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy – dodaje. Planowane rezultaty: opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie:

  • nowatorskiej metodologii łączącej nauczanie z wykorzystaniem łamigłówek wspomagających logiczne myślenie i samodzielne rozwiązywanie problemów (puzzle - based learning) z nauczaniem nomadycznym (incydentalnym)
  • m-learningowej platformy informatycznej – zaawansowanego edytora umożliwiającego tworzenie kursów z elementami łamigłówek i ich transpozycji na urządzenia mobilne.

Praktyczne zastosowanie rezultatów projektu:rozwiązania wypracowane w ramach projektu pozwolą m.in. na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi przekazu, typu iPhone’y, iPady, tablety, itp. w procesie kształcenia ustawicznego. Uczestnicy projektu będą otrzymać za ich pośrednictwem zadania z wykładów lub ćwiczeń do samodzielnego wykonania. Docelowo, poprzez realizację kursów zamieszczonych na platformie informatycznej, z metody i narzędzia będzie mógł korzystać każdy zainteresowany podnoszeniem kwalifikacji oraz dydaktycy – dostawcy treści, tworzący własne kursy. 

Główne założenia projektu: w ramach projektu skupiamy się na grupie najbardziej narażonej na bezrobocie – absolwentach kierunków humanistycznych. Z myślą o nich przygotowanych zostanie 12 kursów wzbogaconych o treści multimedialne z obszaru nauk ścisłych, zarządzania wiedzą i przedsiębiorczości przygotowujących do zawodów przyszłości. Szczegółowy dobór tematyki kursów zostanie poprzedzony badaniem możliwych ścieżek rozwoju zawodowego osób o wykształceniu humanistycznym. Prace nad metodologią rozpoczną się od zbadania grupy docelowej pod kątem preferowanych dla niej sposobów projektowania kursów, a następnie dotyczyć będą przygotowania i ewaluacji tworzonej metody nauczania. Dla wykładowców – twórców treści kursów, przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu tworzenia i prowadzenia kursów nową metodą i wykorzystania narzędzia informatycznego. Powstanie także raport pokazujący absolwentom kierunków humanistycznych, jakiej wiedzy potrzebują, żeby przy posiadanym wykształceniu odnaleźć się na rynku pracy. Raport zawierać będzie tzw. ścieżki zawodowe dla poszczególnych grup.

Zespół projektowy: w prace nad projektem zaangażowani są metodycy nauczania, specjaliści ds. HR, multimediów oraz zespół informatyków w tym specjalista ds. ergonomii aplikacji komputerowych. Projekt realizowany jest pod opieką merytoryczną prof. Zbigniewa Michalewicza, twórcy metody puzzle-based learning.

Przebieg projektu: projekt jest zorganizowany jako szereg etapów, w ramach których metoda i narzędzie będą testowane wśród studentów, dydaktyków, uczelnianych biur karier i instytucji angażujących się w szkolenie osób dorosłych, następnie ewaluowane i udoskonalane.

Etapy projektu:  

Zadanie nr 1 – Pogłębiona diagnoza i analiza problemu

Zadanie nr 2 – Opracowanie wstępnej wersji produktu oraz strategii wdrażania projektu

Zadanie nr 3 – Testowanie opracowanego produktu

Zadanie nr 4 – Analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu

Zadanie nr 5 – Opracowanie produktu finalnego 

Zadanie nr 6 – Upowszechnianie i włączenie do głównego nurtu polityki

Termin realizacji projektu: styczeń 2013 – kwiecień 2015  


    
pn.
wt.
śr.
cz.
pt.
so.
n.

Najbliższe wydarzenia:Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Logotypy: Kapitał ludzki, Projektu, PJWSTK, UE