baner
Newsletter *wymagany jest poprawny adres e-mail.

strona główna > aktualności > Kolejny kurs na ścieżce zawodowej "Researcher"

Kolejny kurs na ścieżce zawodowej "Researcher"

środa, 30-lipca-2014

Na ścieżce zawodowej "Researcher" pojawił się nowy kurs - Podstawy zarządzania wiedzą.

Sokrates, który żył na przełomie V i VI wieku p.n.e., wychodził z założenia,że wiedza jest największą i najcenniejszą cnotą. Zakładał, że jeśli się wie, czyli jest się świadomy tego, co należy, a czego nie należy, to nie można postępować źle czyli nieracjonalnie. Dziś posiadanie owej świadomości jest kluczowe z punktu widzenia czy to indywidualnego człowieka czy organizacji, w tym w szczególności biznesu - firm które działają na rynku konkurencyjnym. To właśnie konkurencja wręcz wymusza dziś świadome zdobywanie, wykorzystanie i rozwijanie wiedzy, tak aby można było zrealizować zamierzone cele. Kurs „Podstawy zarządzania wiedzą” ma na celu zbudowanie u słuchaczy świadomości wiedzy biznesowej i wskazanie jak efektywnie zarządzać nią w firmie.

Podczas kursu uczestnicy:

  • Nauczą się wskazywać cele funkcjonowania biznesu oraz cele zarządzania nim.
  • Zapoznają się z czynnikami które pozwalają firmie na rozwój i budowanie pozycji konkurencyjnej na rynku.
  • Posiądą umiejętność rozróżnienia stopni i skali zorganizowania i wykorzystania faktów, w szczególności tych, które są istotne z punktu wiedzenia realizacji celów biznesu. 
  • Dowiedzą się czym jest wiedza i jak dzięki niej jesteśmy mądrzejsi, jakie są dwa rodzaje wiedzy i na czym polega proces konwersji wiedzy, czyli zamianie jednej wiedzy w drugą,
  • Zapoznają się z systemem zarządzania wiedzą oraz z narzędziami służącymi do zarządzania wiedzą, które pomagają człowiekowi najlepiej wykorzystać swój potencjał.

 


    
pn.
wt.
śr.
cz.
pt.
so.
n.

Najbliższe wydarzenia:Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Logotypy: Kapitał ludzki, Projektu, PJWSTK, UE