baner
Newsletter *wymagany jest poprawny adres e-mail.

strona główna > aktualności > Warsztaty metodyczne projektu “Łamigłówki dla Nomada”

Warsztaty metodyczne projektu “Łamigłówki dla Nomada”

wtorek, 17-czerwca-2014

 

Odbyły się już dwa warsztaty metodyczne, mające na celu zapoznanie twórców kursów z  nauczaniem nomadycznym oraz z platformą e-learningową ŁAP. Składały się one z następujących modułów:


  1. Jak zaprojektować zdalny kurs oparty na nomadycznym nauczaniu problemowym? (wykład metodyczny)

  2. Jak wzbogacić swój kurs o  elementy interaktywne i łamigłówki?

  3. Użytkowanie platformy e-learningowej

  4. Metody tworzenia multimediów do kursów zdalnych

  5. Jak ocenić efektywność kursu?


W warsztatach wzięło udział 8 wykladowcow i 9 praktyków. Uczestnicy mieli wcześniej doświadczenie w tworzeniu kursów m.in. dla: studentów, młodzieży w wieku licealnym, kobiet opiekujących się małymi dziećmi, absolwentów, uczestników konferencji, czynnych zawodowo dorosłych, seniorów, młodych ludzi dopiero wchodzących na drogę zawodową, menadżerów, handlowców pracownikow wszystkich szczebli w organizacjach biznesowych i non-profit.

Po pierwszym warsztacie uczestnicy ocenili zaproponowaną metodykę jako przydatną lub też bardzo przydatną dla grupy docelowej, z którą współpracowali. Wyniki te świadczą o uniwersalności tej metodyki. Okazało się, że kluczowe dla respondentów są takie cechy metodyki projektu jak: nauczanie problemowe, pragmatyczność, etapowość procesu nauczania/ uczenia się.

Uczestnicy na zakończenie warsztatów, korzystając z nowo nabytej wiedzy,  mają przygotować własne, autorskie kursy. Dzięki temu zespół projektu będzie mieć szanse spojrzeć na platformę ŁAP oczami przyszłych twórców kursów i przetestować metodykę, podręcznik metodyczny, instrukcję obsługi oraz opracować scenariusze szkoleniowe.

Podczas pierwszego warsztatu uczestnicy poznali pojęcie “Nomada”, czyli docelowego użytkownika kursów, cyfrowego “tubylca” i cyfrowego “imigranta”. Dowiedzieli się też o różnicach istotnych z punktu widzenia stylu poznawczego i sposobu komunikowania się. Poznali też rolę celów nauczania w procesie kształcenia opartego na efektach oraz etapy procesu kształcenia w metodyce Nomadic Learning. Przedstawione zostały zasady opracowania metodycznej konsultacji i odbioru kursów obowiązujących w projekcie.

Prowadzący zaprezentował główne założenia Puzzle learning jako formę nauczania problemowego zastosowanego w projekcie, oraz jego specyficzne zalety i wady. Przedstawił również kluczowe zasady nauczania obecne w metodyce takie jak:

a. zasada problemowości

b. zasada ścisłej korelacji celów, treści i kontroli końcowej

c. zasada etapowości

d. zasada przystosowania do incydentalnego uczenia się

e. zasada przeciwdziałania nadmiernej werbalizacji

f. zasada pragmatyczności

Drugie warsztaty, zatytułowane  “Łamigłówki w nomadycznym nauczaniu problemowym”, składały się z sześciu sesji. Pierwsza z nich, “nauczanie problemowe jako koncepcja dydaktyczna”, pozwoliła uczestnikom poznać wartość edukacyjną nauczania łamigłówkowego. Podczas drugiej i trzeciej sesji uczestnicy nabywali wiedzę na temat łamigłówki jako formy realizacji nauczania problemowego  i uczyli się opracowywania łamigłówek dla potrzeb swoich kursów autorskich. Następna sesja polegała na wartościowaniu, selekcji i doskonaleniu łamigłówek, natomiast dwie ostatnie na tworzeniu i edycji łamigłówek na platformie ŁAP oraz przedstawieniu rekomendacji dla autorów kursów.


Trzeci warsztat z platformy odbędzie się 26 czerwca 2014 r.

Przedstawiona zostanie obsługa modułu “redaktor” na Platformie ŁAP w tym: tworzenie, edycja i walidacja kursu opracowanego w ramach projektu “Łamigłówki dla Nomada”.
    
pn.
wt.
śr.
cz.
pt.
so.
n.

Najbliższe wydarzenia:Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Logotypy: Kapitał ludzki, Projektu, PJWSTK, UE