baner
Newsletter *wymagany jest poprawny adres e-mail.

strona główna > aktualności > Czy powstanie polski odpowiednik MOOCu?

Czy powstanie polski odpowiednik MOOCu?

poniedziałek, 16-września-2013

Massive Open Online Courses (MOOC) to rozwiązanie polegające na tworzeniu i udostępnianiu, m.in. przez uczelnie wyższe, cyfrowych zasobów edukacyjnych oferujących zdalne kursy szkoleniowe z różnych obszarów wiedzy i dziedzin kształcenia. Takie wspólne zintegrowane systemy z powodzeniem funkcjonują w Stanach Zjednoczonych. Uniwersytety europejskie są na początku drogi do opracowania własnego modelu i platform typu MOOC. W Polsce brakuje systemu na taką skalę. Jest natomiast olbrzymi obszar do zagospodarowania.

Przykładowe rozwiązania amerykańskie

Coursera
Wywodząca się ze środowiska akademickiego. Uruchomiona w 2012 r. Obecnie oferuje ok. 400 kursów czterem milionom studentów z całego świata, w tym również z Polski. Powstała jako start up założony przez 2 profesorów z Uniwersytetu of Stanford. W chwili obecnej oferuje kursy z 84 uniwersytetów ze Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Zrzesza m.in. Yale University, Stanford University, Colombia University, EPFL. Kursy są w formie moderowanej a uczestnictwo w podstawowej wersji kursu jest bezpłatne.
Konsorcjum akademickie Edex
Założone przez MIT University, do którego później dołączył Harvard i kolejne uniwersytety. Rozpoczęło swoją działalność w 2011 r. Organizacja ma na celu nie tylko dystrybucję materiałów edukacyjnych, ale przede wszystkim prowadzenie badań nad nowoczesnymi technologiami w edukacji. Obecnie ponad milion studentów korzysta z oferowanych na platformie bezpłatnych kursów, bezpłatne jest również uzyskanie certyfikatu. Z rozwiązań korzystają studenci z 50 krajów.
Konsorcjum akademickie - Merlot
Nieformalne Konsorcjum założone zostało w 1997 r. przez Uniwersytet of California w ramach projektu uniwersyteckiego. Obecnie zrzesza ok. 20 uniwersytetów, instytucji i stowarzyszeń edukacyjnych oraz firmy komercyjne. Na stronie zgromadzono ok. 30 000 różnego rodzaju materiałów edukacyjnych, które udostępniane są ok. 95 000 użytkownikom. Dostęp do platformy dla osób indywidualnych (wykładowców i studentów) jest bezpłatny.

Jak to wygląda w Polsce? Prezentujemy wyniki naszego researchu i badań.

Pomimo dość gwałtownego wzrostu liczby platform e-learningowych użytkowanych przez uczelnie wyższe, tylko nieliczne wykorzystują je do oferowania kursów doszkalających o charakterze otwartym lub dystrybucji treści na zasadach creative common.

W ramach projektu przeprowadziliśmy wstępne badania dotyczące skłonności uczelni wyższych do wdrażania platformy informatycznej opracowanej przez PJWSTK. Badania objęło uczelnie z woj. mazowieckiego, które prowadzą studia na kierunkach humanistycznych i społecznych, z wyłączeniem dużych uczelni, które posiadają swoje, dobrze ugruntowane i rozwijane platformy (np. SGGW, UKSW).

Spośród 35 uczelni, w których przeprowadziliśmy badanie cati, 20 uczelni nie posiadało swoich systemów e-learningowych. Jednak wstępne zainteresowanie platformą wyraziły nie tylko uczelnie, które nie posiadają systemów e-learningowych, ale również takie które korzystają z ogólnodostępnych rozwiązań, ale nie są usatysfakcjonowane ich jakością.

Ponadto przeanalizowanie strategii oraz oferty uczelni wyższych pozwala twierdzić, że istnieje potencjał dla wprowadzenia modelu oraz narzędzia wspierającego zdalną edukację ustawiczną absolwentów na większą skalę. Szereg uczelni zainteresowanych jest również włączeniem się do kształcenia dorosłych, poprzez krótsze formy edukacyjne np. kursy. Grupami potencjalnie zainteresowanymi wzrostem podaży kursów dla przyszłych absolwentów powinni być przede wszystkim pracodawcy, którzy obecnie ponoszą koszty doszkalania absolwentów oraz sami absolwenci, którzy mają problemy z ulokowaniem się na rynku pracy. 

Treść pochodzi z opracowania pt. „Wytyczne do strategii upowszechniania i włączania” przygotowanego przez zespół projektowy.


    
pn.
wt.
śr.
cz.
pt.
so.
n.

Najbliższe wydarzenia:Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Logotypy: Kapitał ludzki, Projektu, PJWSTK, UE