baner
Newsletter *wymagany jest poprawny adres e-mail.

strona główna > aktualności > Badanie jakości bezpłatnych kursów zdalnych

Badanie jakości bezpłatnych kursów zdalnych

poniedziałek, 16-września-2013

W ramach projektu dokonaliśmy przeglądu i oceny upowszechnionych darmowych kursów zdalnych. Autorem badań jest dr Maciej Słomczyński, główny metodyk projektu.

Przedstawiamy badane obszary
Celem badań było ustalenie, czy aktualna oferta darmowych kursów zdalnych jest wysokiej jakości i pozwala na dostosowanie kompetencji beneficjentów naszego projektu (młodych absolwentów studiów humanistyczno-społecznych) do wymogów polskiego rynku pracy.

Analiza została przeprowadzona w odniesieniu do kilku głównych rekomendacji wypracowanych w ramach projektu i odnoszących się do metodyki nauczania zdalnego. Oceniane były  m.in.:

 • sposób przedstawienia treści kształcenia, tj. czy kursy są zrozumiałe, czy nie zawierają trudnych wyjaśnień abstrakcyjno-matematycznych opartych na wzorach i formułach matematycznych, czy bloki tekstu nie są zbyt długie, czy wspierają zarówno preferencje słuchowe jak i wizualne kursanta, itp.;
 • metoda i proces dydaktyczny, tj. czy kurs łączy w sobie etapy toku problemowego i podającego, tak aby z początku aktywizować i ukształtować motywację uczestnika kursu, a następnie przedstawić mu meritum treści dydaktycznych;
 • formy organizacyjne, m.in. pod kątem możliwości dowolnego wyboru czasu nauki i  wspierania zarówno wysiłku indywidualnego, jak i współpracy w ramach pracy grupowej oraz sposobu podziału treści tj. czy treści podzielone są na krótkie bloki tematyczne zakończone kontrolą dostarczającą odpowiednich informacji zwrotnych;
 • środki dydaktyczne, czy wykorzystano potencjał współczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem multimediów i rozwiązań mobilnych.

Analizie podlegały kursy, które:

 • zostały upowszechnione, tzn. są ogólnodostępne i łatwe w odnalezieniu;
 • nie są płatne, tzn. do uczestnictwa wystarczy darmowa rejestracja oraz nie sprowadzają się do demonstracji (np. pierwszej lekcji);
 • dotyczą kształtowania wiedzy i umiejętności związanych z dostosowaniem kompetencji młodych absolwentów studiów humanistyczno-społecznych do wymogów polskiego rynku pracy;
 • nie ograniczają się do roli podręcznika (e-book).

Przedstawiamy wyniki badań

Na podstawie przeprowadzonej analizy można domniemywać, że aktualna oferta darowych kursów zdalnych nie pozwala na dostosowanie kompetencji absolwentów studiów humanistyczno-społecznych do wymogów polskiego rynku pracy.

Bardziej szczegółowe wnioski z badań to:

 • tylko nieliczne kursy mają określone efekty kształcenia, a nawet wtedy kontrola końcowa nie pozwala na ich rzetelną weryfikację;
 • rzadko kiedy określony jest odbiorca treści, przez co trudno ocenić adekwatność metod, form i środków dydaktycznych do możliwości i potrzeb beneficjentów projektu;
 • we wszystkich analizowanych kursach dominował tok podający, a interakcja z użytkownikiem najczęściej ograniczała się do prostych zadań realizowanych w ramach kontroli bieżącej albo pytań zamkniętych kontroli końcowej;
 • niektóre kursy wyróżniają się ładną szatą graficzną, ale najczęściej multimedia nie są zbyt zróżnicowane i ograniczają się do funkcji estetycznej;
 • niektóre materiały opracowane w formie książek elektronicznych (e-book) upowszechniane są jako kursy zdalne, co może być mylące dla odbiorcy treści, a w konsekwencji prowadzić do niskiej oceny zdalnej formy kształcenia.

Treść pochodzi z raportu przygotowanego przez dr Macieja Słomczyńskiego.


    
pn.
wt.
śr.
cz.
pt.
so.
n.

Najbliższe wydarzenia:Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Logotypy: Kapitał ludzki, Projektu, PJWSTK, UE