baner
Newsletter *wymagany jest poprawny adres e-mail.

strona główna > aktualności > Czy „humanista” poradzi sobie ze zdalnymi kursami opartymi na łamigłówkach?

Czy „humanista” poradzi sobie ze zdalnymi kursami opartymi na łamigłówkach?

wtorek, 23-lipca-2013

Kiedyś w potocznym rozumieniu „humanistą” określano osobę wszechstronnie wykształconą, która przykłada wagę do racjonalnego myślenia. Dzisiaj mówi się, że jest to osoba specjalizująca się jedynie w przedmiotach humanistycznych, która często kieruje się intuicją. Powstaje zatem pytanie, czy absolwenci kierunków humanistyczno-społecznych poradzą sobie z kursami opartymi na logiczno-matematycznych łamigłówkach?

Z badań przeprowadzanych w ramach projektu wynika, że absolwenci kierunków humanistycznych w odróżnieniu od ich kolegów po tzw. kierunkach „ścisłych” w większym stopniu przejawiają osobowość intuicyjną niż racjonalną. Nie preferują treści prezentowanych w ujęciu logiczno-matematycznym. Preferują treści prezentowane słownie – w ujęciu języka naturalnego, a nie symbolicznego.

Badanie nie potwierdziły innych preferencji („humanistów” i „umysłów ścisłych”) względem procesu uczenia się. Obydwie grupy nie różnią się w szczególny sposób pod względem preferencji w zakresie treści wizualnych czy słuchowych oraz pracy grupowej czy samodzielnej.

Badania wykazały również, że podział na „humanistów” i „umysły ścisłe” jest podziałem sztucznym. Badani niezależnie od kierunku potrafią czuć się zarówno „humanistami”, jak i „umysłami ścisłymi”, a wybór danego kierunku może być uzależniony nie tylko od ich preferencji czy zdolności, ale także od uwarunkowań społeczno-ekonomicznych.

Treść pochodzi z prezentacji przygotowanej przez dr Macieja Słomczyńskiego, głównego metodyka projektu.


    
pn.
wt.
śr.
cz.
pt.
so.
n.

Najbliższe wydarzenia:Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Logotypy: Kapitał ludzki, Projektu, PJWSTK, UE