baner
Newsletter *wymagany jest poprawny adres e-mail.

strona główna > aktualności > Na co zwracać uwagę przy tworzeniu multimedialnych kursów?

Na co zwracać uwagę przy tworzeniu multimedialnych kursów?

poniedziałek, 03-czerwca-2013

Jak opracowywać treści? Ile tekstu wyświetlać na jednym ekranie? Jak zaplanować proces kształcenia? W jaki sposób zaprojektować system informatyczny? Przedstawiamy rekomendacje opracowane na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

Zalecenia wizualne:

  • Treści powinny być podzielone na niewielkie bloki tematyczne trwające od 15 do 45 minut (tzw. lekcje)
  • Ekrany powinny w miarę możliwości zawierać niewielką ilość tekstu
  • Omawiane tematy powinny być wzbogacone w przykłady ilustrujące treści oraz elementy multimedialne

Zalecenia metodyczne:

  • Proces dydaktyczny powinien łączyć w sobie etapy toku problemowego i podającego, tak aby zrównoważyć zagadnienia praktyczne z teoretycznymi
  • Proces kształcenia powinien zawierać szereg elementów interaktywnych oraz zadań weryfikujących zrozumienie treści i nabyte kompetencje (kontrola bieżąca)
  • Pytania kontrolne powinny zawierać czytelny opis i kryteria oceny, w szczególności w przypadku zadań otwartych (kontrola końcowa)

Zalecenia odnośnie systemu informatycznego:

  • Powinien wspierać zróżnicowane środki multimedialne oraz dostosowywać prezentacje treści do wykorzystywanych urządzeń mobilnych
  • Zawierać mechanizm identyfikujący preferencje użytkownika oraz uwzględniać je podczas prezentowania treści (np. wsparcie audio)
  • Umożliwić projektowanie procesu dydaktycznego względem opracowanego wzorca/szablonu


    
pn.
wt.
śr.
cz.
pt.
so.
n.

Najbliższe wydarzenia:Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Logotypy: Kapitał ludzki, Projektu, PJWSTK, UE