baner
Newsletter *wymagany jest poprawny adres e-mail.

strona główna > aktualności > Młodzi ludzie ocenili kurs pilotażowy przygotowany w ramach projektu

Młodzi ludzie ocenili kurs pilotażowy przygotowany w ramach projektu

poniedziałek, 03-czerwca-2013

Ankietowani oceniali m.in. stopień atrakcyjności i przystępności przedstawionych treści, ich przydatność względem pracy zawodowej, długość kursu, jego organizację i nawigację, elementy multimedialne, jakość i czytelność narracji dźwiękowej.

Według założeń projektowych, badania nad rozwiązaniami wypracowywanymi w ramach projektu prowadzone są na dwóch grupach respondentów: osobach studiujących kierunki humanistyczno-społeczne, zwanych beneficjentami projektu oraz osobach studiujących kierunki techniczne, określanych jako grupa kontrolna. Łącznie do analizy trafiło 100 wypełnionych ankiet ewaluacyjnych.
Pierwszy pilotażowy kurs zamieszczony zostanie wkrótce na stronie projektu.

Przedstawiamy odpowiedzi na przykładowe pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety.

„Czy omawiane w module zagadnienia zostały przedstawione w sposób interesujący?”
Wyniki dla grupy studiujących na kierunkach humanistyczno-społecznych:
Treści zamieszczone w kursie 73% ankietowanych uznało jako interesujące lub bardzo interesujące. Tylko 6% było innego zdania.
Wyniki dla grupy studiujących na kierunku Informatyka:
Zagadnienia omawiane w module były interesujące lub bardzo interesujące dla 68% uczestników badania. 9% ankietowanych miało inną opinię.

Czy uważasz, że to czego nauczyłeś się na kursie przyda się w Twojej pracy zawodowej?
Wyniki dla grupy studiujących na kierunkach humanistyczno-społecznych:
51% badanych uznało, że wiedza zdobyta dzięki odbytemu kursowi jest dla nich przydatna lub bardzo przydatna w pracy zawodowej. 30% określiło ją jako średnio przydatną.
Wyniki dla grupy studiujących na kierunku Informatyka:
38% ankietowanych uznało, że nowa wiedza i umiejętności są dla nich przydatne lub bardzo przydatne w pracy zawodowej. Średnio przydatna jest dla 41% badanych.

Jaki był stopień trudności/przystępności tego modułu?
Wyniki dla grupy studiujących na kierunkach humanistyczno-społecznych:
Poziom trudności odpowiadał 64% ankietowanych. Za trudny był dla 27% badanych.
Wyniki dla grupy studiujących na kierunku Informatyka:
Poziom trudności odpowiadał 67% respondentów. Za trudny uznało go 5% uczestników badania.

Oceń materiały kursu pod względem proporcji między teorią a praktyką?
Wyniki dla grupy studiujących na kierunkach humanistyczno-społecznych:
58% ankietowanych było zdania, że w kursie zachowano odpowiednią proporcję między teorią a praktyką. Dla 18% badanych teorii było trochę za dużo w stosunku do zagadnień praktycznych. Przeciwnego zdania było 15% uczestników badania. Ocenili, że teorii było za mało.
Wyniki dla grupy studiujących na kierunku Informatyka:
Dla 62% respondentów proporcja między teorią a praktyką była odpowiednia. 28% badanych uznało, że teorii było trochę za dużo w stosunku do zagadnień teoretycznych. Natomiast 12% miało w tej kwestii inne zdanie. Uznali, że teorii było za mało.


    
pn.
wt.
śr.
cz.
pt.
so.
n.

Najbliższe wydarzenia:Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Logotypy: Kapitał ludzki, Projektu, PJWSTK, UE