baner
Newsletter *wymagany jest poprawny adres e-mail.

strona główna > aktualności > Znamy opinię młodych humanistów na temat zawodów przyszłości

Znamy opinię młodych humanistów na temat zawodów przyszłości

środa, 24-kwietnia-2013

Badaliśmy, jak nasza grupa docelowa rozumie i odbiera opisane przez nas zawody przyszłości, co o nich sądzi i czy chciałaby w nich pracować. Największą aprobatę zyskały te zawody, których nazwy były dla badanych już w jakiś sposób rozpoznawalne.

Z badania wynika, że wszystkie proponowane przez specjalistę ds. HR zawody przyszłości spotkały się z akceptacją respondentów. – Szczególną popularnością cieszyły się te zawody, które w pewien sposób obecne są w mediach i badani mogli mieć styczność z ich nazwami czy skróconymi opisami. Mniejszą te, z którymi badani mieli kontakt po raz pierwszy. W tych przypadkach mieli problemy z deklaracją, czy chcieliby pracować w danym zawodzie oraz z określeniem posiadanych/brakujących kompetencji do wykonywania go – mówi dr Maria Jabłońska-Wołoszyn, główny specjalista ds. HR w projekcie.

Wysoko na liście znalazł się zawód researcher, dydaktyk medialny, edukator zdrowia oraz organizator pracy wirtualnej. Najmniej wskazań otrzymały zawody: broker wiedzy, teletutor, specjalista zarządzania wiedzą.

Chcieliśmy także dowiedzieć się, jak badani oceniają swoje kompetencje w kontekście ewentualnego wykonywania tych zawodów, jakich kompetencji ich zdaniem brakuje im, itp. - Najczęściej wskazywali braki w zakresie konkretnej, praktycznej wiedzy/umiejętności, potrzebnej do wykonywania danego zawodu. Można jednak przypuszczać, że wiąże się to z raczej teoretycznym charakterem studiów, które kończyli. Ci, którzy deklarowali ich posiadanie, zazwyczaj informowali, że zdobywali je w trakcie pracy zawodowej lub podczas dodatkowych szkoleń – wyjaśnia dr Maria Jabłońska-Wołoszyn.

Wśród najczęściej wymienianych przez badanych luk znalazły się te związane z umiejętnościami obsługi komputera, specjalistycznego oprogramowania, tworzenia i używania baz danych, umiejętnościami tworzenia i projektowaniem multimediów, znajomością i używaniem narzędzi informatycznych służących do organizacji pracy i zdalnej komunikacji, zarządzaniem zespołem, projektem, prowadzeniem działalności gospodarczej, utrzymywaniem kontaktów biznesowych, itp.

Opinię na temat zawodów przyszłości wybranych w projekcie zebrano na podstawie przeprowadzonych badań fokusowych oraz ankietowych. Łącznie uczestniczyło w nich 30 osób. – Ze względu na niewielką próbę, wyniki tych badań nie mogą być oczywiście rozszerzane na całą populację absolwentów kierunków humanistyczno-społecznych. Można jednak przypuszczać, że pewne wyniki potwierdziłyby się również na większej próbie badanych – uzupełnia główny specjalista ds. HR w projekcie.    
pn.
wt.
śr.
cz.
pt.
so.
n.

Najbliższe wydarzenia:Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Logotypy: Kapitał ludzki, Projektu, PJWSTK, UE