baner
Newsletter *wymagany jest poprawny adres e-mail.

strona główna > aktualności > Zawody przyszłości dla humanistów

Zawody przyszłości dla humanistów

środa, 24-kwietnia-2013

Researcher, dydaktyk medialny, animator wolnego czasu, edukator zdrowia, broker wiedzy, organizator pracy wirtualnej, teletutor/mentor internetowy, specjalista zarządzania wiedzą to tzw. zawody przyszłości dla absolwentów kierunków humanistyczno-społecznych. 

Osiem zawodów dobranych zostało na podstawie głównych trendów rynku pracy i prognoz związanych z zapotrzebowaniem na specjalistów określonych dziedzin. – Wyodrębniliśmy takie branże i odpowiadające im zawodowy, które są najczęściej wymieniane przez ekspertów rynku pracy i mogą stanowić perspektywę rozwoju dla grupy absolwentów objętych projektem, tj. humanistów – mówi dr Maria Jabłońska-Wołoszyn, główny specjalista ds. HR w projekcie.

Przedstawiamy krótkie opisy zawodów.

Researcher (menedżer informacji, broker i selektor informacji) – profesjonalnie wyszukuje informacje w internecie. Stosuje specjalistyczne oprogramowania, korzysta z zaawansowanych procedur wyszukiwania.

Dydaktyk medialny – przygotowuje oprogramowanie umożliwiające naukę. Praca taka, polega na przenoszeniu wiedzy zawartej w podręcznikach na płyty CD. Wiedza zaprezentowana w taki sposób musi mieć wartość dydaktyczną i musi być też łatwo przyswajana.

Animator wolnego czasu – pracuje w obiektach rozrywkowo-rekreacyjnych, centrach kultury i rozrywki. Zajmuje się organizowaniem wolnego czasu wszystkim tym, którzy chcą go wykorzystać, a nie wiedzą w jaki sposób. Dotyczy również pracy ze starszymi – organizacja czasu, Uniwersytety III w., itp.

Edukator zdrowia – organizuje działania, które mają na celu edukację w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki zdrowia. Do zadań edukatora zdrowia należy: opracowywanie programów edukacyjnych i ich wdrażanie, prowadzenie powszechnej edukacji, edukacja masowa, współpraca z mediami, koordynowanie edukacji zdrowotnej w instytucjach obszaru zdrowia publicznego tj. opiece zdrowotnej, szkołach i zakładach pracy oraz w gminie, powiecie i województwie.

Broker wiedzy – wybiera najbardziej odpowiednie oferty edukacyjne.

Organizator pracy wirtualnej – koordynuje pracę grupy ekspertów dla osiągnięcia wyznaczonego celu. Czuwa nad komunikacją, przepływem informacji, rejestracją zmian wprowadzanych w założeniach projektu, nadzorowaniem realizacji harmonogramów
i weryfikacją osiągniętych przez rozproszoną grupę celów. Kiedy zadanie zostanie zakończone, organizator pracy wirtualnej rozpoczyna pracę z nową grupą.

Teletutor – zajmuje się kształceniem na odległość (w formach szkolnych i pozaszkolnych). Jest przygotowany do prowadzenia zajęć zarówno metodą synchroniczną (bezpośredni kontakt z uczącym się za pomocą interaktywnych łączy informatycznych) jak i asynchroniczną (wymiana materiałów edukacyjnych bez kontaktu w czasie rzeczywistym).

Specjalista zarządzania wiedzą – odpowiada za wdrażanie i efektywne zarządzanie wiedzą w ramach organizacji i podległego zespołu, pozyskiwanie wiedzy i generowanie nowych pomysłów, uaktualnienie systemu zarządzania wiedzą, identyfikacja i krytyczna ocena wartości wiedzy organizacji.

Wybrane zawody poddane zostały analizie przez ekspertów specjalizujących się w określonej dziedzinie, wywodzących się ze świata nauki (przedstawiciele uczelni wyższych) oraz praktyki.

Były to następujące osoby: prof. nadzw. dr Tadeusz Burzyński, Dziekan Wydziału Turystyki i promocji Zdrowia w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej, dr Marzena Fryczyńska, Adiunkt, Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa, Dorota Sidor, Asystent w Centrum, Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME), Uniwersytet Warszawski, dr Dobrosław Bilski, Prorektor ds. Spraw Nauki i Rozwoju Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi, dr hab. Adam Wierzbicki, Prodziekan Wydziału Informatyki, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, dr hab. Piotr Habela, Katedra Inżynierii Oprogramowania, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Izabela Kołpaczyńska, Specjalista w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Pawel Kopijer, konsultant SEB/SEA, HPI, ROI, kierownik projektu badania TDI, Iwona Wołkowicz, Irina Danielewska, konsultantki Experis  Manpower Group, Maria Godek, właściciel firmy Porady dietetyczne. Dziękujemy za współpracę i pomoc w opracowaniach.


    
pn.
wt.
śr.
cz.
pt.
so.
n.

Najbliższe wydarzenia:Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Logotypy: Kapitał ludzki, Projektu, PJWSTK, UE