baner
Newsletter *wymagany jest poprawny adres e-mail.

strona główna > aktualności > Jak uczą się „humaniści”? Czy inaczej niż „umysły ścisłe”?

Jak uczą się „humaniści”? Czy inaczej niż „umysły ścisłe”?

piątek, 15-marca-2013

W ramach projektu przeprowadziliśmy badania nad sposobem uczenia się studentów kierunków humanistyczno-społecznych oraz kierunków określanych jako nauki ścisłe.

- Chcieliśmy przede wszystkim zweryfikować, czy studenci tych dwóch profili studiów przejawiają odmienne preferencje w obszarze aktywności poznawczej w porównaniu ze studentami kierunków określanych jako nauki ścisłe – mówi dr Maciej Słomczyński, główny metody w projekcie.

Badani byli studenci następujących kierunków humanistyczno-społecznych: pedagogika, kulturoznawstwo, filozofia, politologia, socjologia, filologia polska, filologia angielska, psychologia, administracja, finanse i rachunkowość. Na grupę studentów reprezentujących kierunki określane jako nauki ścisłe składali się studiujący:  inżynierię środowiska, transport, biotechnologię, budownictwo, geodezję i kartografię, robotykę, mechanikę i budowę maszyn, elektrotechnikę, energetykę, informatykę, fizykę, technologię chemiczną, chemię, geodezję i kartografię, biologię, fizykę techniczną, mechatronikę, urbanistykę. Grupy dobrane zostały zgodnie z założeniami projektowymi.

Z badań ilościowych przeprowadzonych na podstawie ankiety audytoryjnej wynika, że studenci kierunków humanistycznych i społecznych w większym stopniu niż ich koledzy studiujący nauki ścisłe przejawiają osobowość intuicyjną niż racjonalną, nie preferują treści prezentowanych w ujęciu logiczno-matematycznym, wolą treści prezentowane słownie (w ujęciu języka naturalnego, a nie symbolicznego).

- Mimo, że wyniki badań potwierdzają intuicyjne spostrzeżenia względem badanej grupy, należy zachować ostrożność w formułowaniu ogólnych wniosków dotyczących różnic indywidualnych między „humanistami” a „umysłami ścisłymi” ze względu na ograniczenia związane z liczebnością oraz doborem próby badawczej – mówi dr Maciej Słomczyński. Badania przeprowadzone zostały na grupie 95 osób, z czego 50 studentów reprezentowało kierunki humanistyczno-społeczne, a 45 studentów kierunki określane jako nauki ścisłe. Badani byli studentami I, II i III stopnia studiów następujących uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej oraz Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Średnia wieku badanych to 22,7 lat. W badanej grupie było 55 kobiet i 40 mężczyzn.

Badanie nie potwierdziły innych preferencji osób badanych względem procesu uczenia się. Obydwie grupy nie różnią się w szczególny sposób pod względem preferencji w zakresie treści wizualnych czy słuchowych oraz pracy grupowej czy samodzielnej. 

Pokazały również,  że przyjęty podział nie do końca odzwierciedla rzeczywistość. Choć studenci kierunków związanych z naukami ścisłymi zwykle utożsamiają się z pojęciem „umysł ścisły”, a absolwenci kierunków humanistycznych i społecznych z pojęciem „humanista” to nie jest to podział jednoznaczny. Studenci niezależnie od kierunku potrafią czuć w pewnym stopniu zarówno „humanistami”, jak i „umysłami ścisłymi”, a wybór danego kierunku może być uzależniony nie tylko od ich preferencji czy zdolności, ale także od uwarunkowań społeczno-ekonomicznych.


    
pn.
wt.
śr.
cz.
pt.
so.
n.

Najbliższe wydarzenia:Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Logotypy: Kapitał ludzki, Projektu, PJWSTK, UE